Zielona i zrównoważona dusza

Projektujemy i wytwarzamy nasze produkty z etycznego i świadomego punktu widzenia. Jesteśmy mocno zaangażowani w poprawę i wydajność naszego zakładu produkcyjnego, a także sieci dystrybucji naszych produktów, stosując materiały nadające się do recyklingu, takie jak: aluminium, szkło i drewno z drewna z certyfikatem FSC®. Zobowiązujemy się do osiągania wysokich celów odpowiedzialności środowiskowej i społecznej, które sobie wyznaczyliśmy, wywierania pozytywnego wpływu na świat, w którym działamy i przejrzystego zarządzania naszą działalnością.

Gwarancja zrównoważonego rozwoju

Roku możemy pochwalić się ważnymi certyfikatami, takimi jak ISO 9001 (certyfikat jakości systemu zarządzania) oraz ISO 14001 (certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego) i ISO 45001 (System zarządzania certyfikacją BHP).

Materiały

“Wszystkie nasze linie produktów są wytwarzane zgodnie z określonymi parametrami jakościowymi i środowiskowymi oraz certyfikatami ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Stosujemy materiały wysoce nadające się do recyklingu takie jak: drewno, szkło, aluminium”

Dowiedz się, jak je łączyć